Ülkemizin en eski ve en köklü sivil denizcilik okulu olan İTÜDF; dünya standartlarında yaptığı eğitim, ulusal ve uluslararası projeler ve aktivitelerini dolu dizgin sürdürürken, bir yandan da bünyesinde açtığı sosyal hizmet birimleriyle çalışanlarına en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyor. 

İTÜDF Anaokulu bir sosyal hizmet birimi olmanın ötesinde, fakültenin vizyonuna paralel bir yaklaşımla; çağdaş ve etkin bir eğitim anlayışıyla fakülte yerleşkesinde faaliyetini sürdürüyor. 

Önceki yıllarda sadece fakülte çalışanlarının çocuklarını kabul eden İTÜDF Anaokuluna, son dönemde Fakülte Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereğince İTÜDF mezunlarının çocukları da kabul edilebiliyor. Fakülte böylece; çalışanlarına olduğu kadar mezunlarına da sosyal bir hizmet sunmayı amaçlıyor. 

Amaç: Öncelikle İTÜDF personelinin çocuklarının ihtiyacı üzerine kurulmuş bir eğitim yuvasıdır.

Kapsam: Anaokulumuza 2 yaşını doldurmuş, tuvalet eğitimi almış, belli bir özür engeli olmayan çocuklar 5 yaşına kadar kabul edilmektedir. 

Ana okulumuza Fakülte personelimizden arta kalan kontenjan olursa, öncelikle İTÜDF mezunlarının çocukları ve personelin 1. derece yakınlarının çocukları kabul edilmektedir. 

Anaokulumuz “Butik anaokulu” modelindedir. Karma grup olup 10+1 (Dekan kontenjanı) kapasitelidir. 

11 ay aralıksız eğitim verip, Ağustos ayında 30 gün süreyle kapalıdır. (Bu süre anaokulunun bakım, tadilat işleri ve personelin dinlenme süresidir.)

Sorumluluklar: Anaokulumuz fakülte sekreterliğine bağlıdır. Personel olarak 2 deneyimli öğretmen ve 1 yardımcı personelden oluşmaktadır. 

Referans:
 Anaokulumuzda tüm İTÜ Anaokullarını kapsayan ve uygulanan yönetmelik geçerlidir.

İşlemler ve Kayıt: Ön kayıt temmuz ayı süresince başvurular yapılmakta, eylül ayında da fakülte sekreterimiz ile birlikte onaylanmaktadır. Kayıt için gereken belgeler veliden arz edilir.

Çalışma Koşulları ve Hizmetler
Tam gün eğitim programı ve yaşı küçük çocukların da olması öğleden sonra dinlenme saatini gerekli kılmaktadır. Bu sürede çocuklar öğretmenlerinin okuduğu kitaplar, dinledikleri masal kasetleriyle birlikte uykuya dalmakta veya yatağında dinlenmektedirler. Hasta çocuklar Anaokuluna kabul edilmemekte, bulaşıcı hastalık geçiren çocuklardan da anaokuluna devam edebileceklerine dair bir doktor raporu istenmektedir. Çocukların fiziksel gelişimleri ve aşıları fakültede görevli hemşire tarafından izlenmekte, çocukların sağlıklarıyla ilgili konularda ise fakülte doktoru rehberlik etmektedir. Anaokulu aidatları İTÜ Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. 

Anaokulunda çocukların, sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı olmak üzere üç öğün beslenmeleri sağlanmaktadır. 

Çocuk ve Personel Yapısı
İTÜDF Anaokulu, eğitim yönetimi ve denetimi uzmanı, konusunda deneyimli bir anaokulu müdürü tarafından yönetilmektedir. Deneyimli 2 anaokulu öğretmeni ve bir hizmet elemanı çocukların eğitim ve bakımlarını, sevgiyle ve titizlikle yürütmektedirler. Anaokulundaki çocuk sayısı oldukça sınırlıdır. Toplam 10+1 (Kontenjan) olmak üzere 11 çocuk olarak belirlenmiş; 2.5 - 6 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan karma bir gruptur. Öğretmen başına düşen çocuk sayısının en fazla 5 - 6 olması, çocukların tek tek takip edilebilmelerinde büyük bir avantaj olup, çocuklar bireysel özellik ve ihtiyaçlarına uygun olarak daha gerçekçi anlamda eğitilmekte ve değerlendirilmektedirler.

Etkinlikler
Anaokulunda, günlük eğitim planında çocukların her yönüyle gelişimlerini destekleyici etkinliklere yer verilmektedir. Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde çocuk merkezli eğitim yani etkinliği çocuğun başlatması ilkesi gözetilmektedir. Grup içinde öğretmen rehber ve yönlendiricidir. Çocuğun bilgiye ulaşmasında, kendisiyle ve çevresiyle ilgili keşiflerde bulunmasında destekleyicidir. 

Yaparak, yaşayarak öğrenme her fırsatta desteklenir. Çocuklar önlerine sunulan materyalleri dilediklerince kullanarak kendi özgün eserlerini oluşturmaya yönlendirilirler. Bu anlamda; suluboya çalışmaları, pastel boya çalışmaları, artık materyallerle çeşitli kolaj çalışmaları,boncuk dizme, origami çalışmaları,yoğurma maddeleriyle yapılan çalışmalar yada çeşitli kesme ve yapıştırmaya dayalı çalışmalar gibi pek çok çalışma gün boyunca çocuklar tarafından gerçekleştirilir. 

Kampüsün doğal ortamı çocuklara ayrı öğrenme fırsatları sunar ve bu ortamdan maksimum düzeyde faydalanılmaktadır. Çocuklar denize taş atmakta, deniz kabukları toplamakta, tekneleri, yelkenlileri tanımakta ve bazen "Martı" teknesiyle denizde dolaşmaktadırlar. Belki de geleceğin denizcileri bu çocuklardan biri veya birileri olacaktır. Özellikle sonbaharda dökülen yaprakları incelemek, dökülen çam kozalaklarını toplayarak onları faaliyetlerde kullanmak ya da çam fıstıklarını ağaçların altından keskin gözlerle bulup, kırarak yemek çocuklara büyük bir keyif vermekte hem de onları araştırmaya, gözlem yapmaya teşvik etmektedir. 

Grup içi etkinliklerde dil etkinlikleri; hikayeler, bilmeceler, tekerlemeler, kukla oynatma, dramatizasyon çalışmaları, müzik ve ritm çalışmaları, grup oyunları ve serbest oyunlar büyük yer tutmakta, motor gelişimlerini destekleyici aktivitelerde fakültenin spor salonundan da faydalanılmaktadır. Çocukların anaokulundaki faaliyetlerinde; örneğin; sanat çalışmaları yaparken, yemek yerken, uykuya yatarken, klasik müziğin rahatlatıcı ve dinlendirici etkisinden daima faydalanılmakta, böylece çocukta müzik zevki ve müzik kulağının geliştirilebilmesi amaçlanmaktadır. Belirli dönemlerde, çocuklarla eğlence merkezlerine, çevre gezilerine, pikniklere gidilerek uzun mesafeli seyahatler yapılmakta, bu gezilerin bazılarında ailelerle olmaya özen gösterilmektedir.

Her ay düzenli olarak davet edilen profesyonel tiyatro gruplarının gösterileri çocuklarca keyifle izlenmektedir. Hem çocuk sayısının az oluşu hem de çocuklar için paylaşımcı olabilmeyi öğrenme, değişik çevre ve insanları tanıma amacıyla, bu etkinlikleri gerçekleştirirken civarda bulunan özel bir anaokulu ile işbirliği yapılmaktadır. Özel günlerin (10 Kasım, Bayramlar, Yılbaşı, Anneler Günü vs.) çocukların keyif alıp, amaca uygun olarak öğrenmelerini sağlayacak şekilde, kutlanmasına önem verilmektedir. Zaman zaman Fakülte öğrencilerinden, çocukların eğitimlerini desteklemek amacıyla faydalanılmaktadır. Şu anda iki öğrenci tarafından anaokulu öğretmenlerinin rehberliğinde, satranç dersi verilmektedir. Fakültenin öğrenci gençlerine bu işbirliğiyle; ileride bu anaokulunun onlara da hizmet vereceklerini hissetmeleri ve şimdiden "benim anaokulum" diyebilmeleri amaçlanmaktadır.

Anaokulunda eğitim; 09:00-18.00 saatleri arasında olmak üzere tam gündür. Genellikle ağustos ayında, yaz tatili için yılda bir ay kapalıdır. Yaz tatili ve resmi tatiller dışında eğitim yıl içinde kesintisiz olarak devam eder.
Not: Kayıtlarımız başlamıştır.

İRTİBAT:
E-Mail: dfanaokulu@itu.edu.tr
Tel: 0216 446 23 92

  • 3a7dbe64aceeb6433bf21ff0000f8c30d
  • 5cedbe64aceeb6433bf21ff0000f8c30d
  • 4bcdbe64aceeb6433bf21ff0000f8c30d
  • 6e0dbe64aceeb6433bf21ff0000f8c30d
  • 295dbe64aceeb6433bf21ff0000f8c30d
  • 183dbe64aceeb6433bf21ff0000f8c30d