duim

Genel Bilgiler

İTÜDF, İTÜ’nün Fakülteleri arasında en gençlerinden olup 1992 yılında kurulmuştur. Denizcilik Fakültesi 1884 yılında kurulan Yüksek Denizcilik Okulu’nun (YDO) devamıdır. Tuzla’da Marmara Denizine 400 m kıyısı bulunan 70.000 m2 lik yerleşim alanı üzerinde, 52 bağımsız binada eğitimini lisans/yüksek lisans/doktora düzeylerinde sürdürmektedir.

Bölümde; Gemi Verimliliği Emniyeti ve İnsan Faktörü, Deniz Hukuku Politikaları ve Denizcilik Ekonomisi Yönetimi, Denizcilik Bilişsel Ergonomi, Denizcilik Uzaktan Algılama, Endüstriyel Denizcilik Araştırma-Tasarım ve Uygulama, Deniz Trafik Yönetimi ve Denizcilik Simülatörleri, Advanced Research & Innovative Applications(ARIA) ve Gemi Makinaları Enerji Verimliliği çalışma grupları yer almaktadır.

Bölümde İngilizce ve üniformalı eğitim verilmektedir. Hem İTÜ'ye ait lisans programı hem de Amerika'nın alanındaki en köklü akademik kurumlarından olan New York Eyalet Üniversitesi Denizcilik Fakültesi (SUNYMF) ile Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) olarak sürdürülmektedir. UOLP Mezunları, çift diploma almakta ve dünya çapında geçerli diplomaları ile cazip iş koşullarına ulaşarak kariyer yapabilmektedir. UOLP öğrencileri 1. ve 2. sınıf yaz yarıyılında 2'şer ay süre ile SUNYMC Eğitim Gemisi'nde açık deniz eğitimi görmektedir. 3. ve 4. sınıf İTÜ Denizcilik Fakültesi'nde tamamlanmakta ve ulusal-uluslararası ticari gemilerde eğitimi de kapsamaktadır.

Mezunlar, ulusal ve uluslararası filolarda, denizcilik şirketlerinde orta ve üst düzey yöneticilik kariyeri yapabilmektedir. Kamu kurumlarınca yapılan sınavlar aracılığıyla ise uzakyol kaptanlığı, limanlarda klavuz kaptanlık gibi farklı pozisyonlarda çalışmaktadırlar.Verilen Dersler

2004 - 2005 / Güz Dönemi Öncesi
2004 - 2005 / Güz ile 2009-2010 / Güz Dönemleri Arası
2009 - 2010 / Güz ile 2013-2014 / Güz Dönemleri Arası
2013 - 2014 Güz ile 2017 - 2018 / Güz Dönemleri Arası
2017 - 2018 Dönemi Sonrası