Proje Adı Kategori Yürütücü Proje Başlangıç Proje Bitiş Proje bütçesi
Uzaktan algılama yöntemleriyle İstanbul Boğazındaki petrol kirliliği analizi BAP Dr. Burcu Özsoy Çiçek 01.07.2012 31.10.2013 25.000 TL
InTraRegio, Towards an Intermodal Transport Network through innovative research-driven
clusters in Regions of organised and competitive knowledge
AB Projesi/FP7-REGIONS Dr. Münip BAŞ 01.01.2012 31.12.2014 1,821,519.20 €
Improving Energy Efficiency of Ships through Optimisation of Ship Operations IAMU Dr. Özcan Arslan 01.05.2014 01.04.2015 $57000
Safety Enhancements in Transport by Achieving Human Orientated Resilient Shipping Environment FP7 SEAHORSE FP7-SST-2013-RTD-1 İTÜ/Dr. Özcan Arslan 01.01.2013 01.01.2016 36,800€ İTÜ/ 2,391,966.48€ TOPLAM
Demans Tanısı için Mobil Bilişsel Tarama Testi Geliştirilmesi ve Uygulanması
BAP YL Destek Dr. Leyla Tavacıoğlu 01.01.2013 01.01.2014 5000 TL
Örgüt Kültüründe İş Güvenliği Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği, Tuzla Tersaneler Bölgesi Örneği BAP YL Destek Dr. Leyla Tavacıoğlu 01.01.2013 01.01.2014 5000 TL
Duygusal Zekanın Gemi Adamlarının Çalışma Verimliliği Üzerine Etkileri BAP YL Destek Dr. Leyla Tavacıoğlu 01.01.2013 01.01.2014 5000 TL
Laboratuarımız Mutfak TÜBİTAK Bilim Toplum Projesi Dr. Leyla Tavacıoğlu 01.01.2013 01.01.2014 28750 TL
Ana, ilk ve ortaokul öğrencilerine yaratıcı, deney ve gözleme dayalı uygulamalı fen ve matematik eğitimi ve AR-GE çalışmaları İSTKA/GEN 0160 Dr. Leyla Tavacıoğlu 01.01.2014 01.01.2015 870000 TL
Gemi teçhizatı test merkezi ISTKA Dr. Cengiz Deniz 15.01.2013 14.01.2014 1.167.750 TL
Gemi ana makine simülatörü tasarımı ve geliştirilmesi San-Tez Dr. İsmail Çiçek 01.06.2014 30.11.2016 401.430 TL
ASVTECH Otonom su üstü aracı BAP (Öğrenci tasarım proje destek) Dr. İsmail Çiçek 01.10.2013 30.09.2014 18.000 TL
Gemi Dizel motoru parametrik erken arıza tespit sistemi geliştirilmesi BAP Dr. Cengiz Deniz 01.11.2014
23.000 TL
Gemi dizel motoru verim ölçme sistemi geliştirlmesi BAP Dr. İsmail Çiçek 01.11.2014
22.000 TL
Gemi Operasyonlarında İnsan Güvenilirliği Analiz ve Takip Sistemi Önerisi (İ-GATS) TÜBİTAK ARDEB 1001 - 2014/I dönem Dr. Metin Çelik 15.10.2014 15.04.2017 131.001 TL
Gemi adamlarının bilişsel süreçlerinin modellenmesi ve denizde çatma - çatışma- çarpma önleme üzerine etkisi
BAP Doç.Dr. Leyla TAVACIOĞLU
07.07.2015

24.904 TL