İTÜ Denizcilik Fakültesi Kalite Yönetim Sistemi (İTÜDF-KYS), aşağıda sıralanan referans mevzuatlar ile uyumluluk çerçevesinde yapılandırmıştır.

  • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 

  • 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

  • Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliği

  • İTÜ Atama Yükseltme Ölçütleri ile ilgili Senato Esasları 

  • İTÜ Denizcilik Fakültesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği 

  • STCW 78 Sözleşmesi ve Değişiklikleri, 

  • Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelik 

  • Gemi Adamları Yönetmeliği Bağlısı Eğitim ve Sınav Yönergesi 

  • Diğer Ulusal Mevzuat