Lisans Programları ve Öğrenci Sayısı

Bölüm Adı

Erkek Öğrenci Sayısı

Kız Öğrenci Sayısı

Toplam

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

529

60

689

Deniz Ulaştırma İşletme Müh. %100

26

1

27

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

448

18

466

Gemi Makineleri İşletme Müh. %100

25

-

25

SUNY Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

21

2

23

SUNY Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

16

-

16

Toplam

1065

81

1146

*Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayısı: 246

** Öğrenci sayıları 20.09.2017 tarihinde alınmıştır.

Lisans Üstü Programları ve Öğrenci Sayısı

Programadı

Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı

Doktora Öğrenci Sayısı

Toplam

Tezli

Tezsiz

Deniz Ulaştırma Mühendisliği

123

-

54

 

Hazırlık

 

 

 

 

Toplam

123

 

54

177 

Akademik Personel Sayısı

Ünvan

Personel Sayısı

Profesör

5

Doçent

7

Yrd. Doç.

13

Öğr. Gör. Dr.

6

Öğr. Gör.

9

Uzman

4

Okutman

2

Ar. Gör.

9

Ar. Gör. (ÖYP)

10

Toplam

65

Gerçekleşen Denetim Sayısı

Denetim Türü

Denetim Sayısı

İç Denetim

16

Dış Denetim

9

İsteğe Bağlı Denetim

1

Toplam

26