Geri Bildirim

 • E-anket sistemi

  Fakülte web sitesinde bulunan e-anket sistemi ile mezunlara ait bilgi takibi yapılmakta, mezunların geri bildirim değerlendirmeleri ile sektör temsilcilerinin mezunları değerlendirme sonuçları izlenebilmektedir. Mezunların geri bildirim değerlendirmeleri ile sektör temsilcilerinin mezunları değerlendirme sonuçları İTÜDF KYS ne göre üç yılda bir analiz edilmektedir.

  E-anket sistemine http://www.maritime.itu.edu.tr/kalite_koordinatorlugu/ bağlantısından ulaşılabilir.

 • Ders ve Öğretim Üyesi Özdeğerlendirme Anketleri

  Ders ve Öğretim Üyesi özdeğerlendirme anketleri her eğitim öğretim dönemi (güz/bahar) sonunda periyodik olarak analiz edilmektedir. 

  Anketin amacı, öğrencilerin öğrenim sürecinde tamamlamakta olduğu dersler ile ilgili hazırlanan sorulara vermiş oldukları tutarlı cevaplar doğrultusunda yapılan detaylı analizler neticesinde sonraki dönemlere ait iyileştirme planlamaları ile sürekli gelişimin sağlanmasıdır.

 • Akademik Personel Memnuniyet Anketleri

  Akademik Personel Memnuniyet anketleri her yıl periyodik olarak analiz edilmektedir.

  Anketin amacı, öğretim süreci ve çalışma ortamı ile ilgili hazırlanan sorulara verilen tutarlı cevaplar doğrultusunda yapılan detaylı analizler neticesinde sonraki dönemlere ait iyileştirme planlamaları ile sürekli gelişimin sağlanmasıdır.

 • İdari Personel Memnuniyet Anketleri

  İdari Personel Memnuniyet anketleri her yıl periyodik olarak analiz edilmektedir.

  Anketin amacı,  Fakültemiz bölüm/ birimlerinde çalışan idari personelin memnuniyet düzeyini ortaya koymaktır
 • Mezuniyet Aşamasındaki Öğrencilere Yönelik Öğrenim Sürecİ Değerlendirme Anketi

  Mezuniyet Aşamasındaki Öğrencilere Yönelik Öğrenim Sürecİ Değerlendirme Anketi her yıl periyodik olarak analiz edilmektedir. 

  Anketin amacı, öğrenim süreciyle ilgili sonraki dönemlere ait iyileştirme planlamaları ile sürekli gelişimin sağlanmasıdır.

 • Staj Değerlendirme Anketi

  Staj Değerlendirme Anketi her yıl periyodik olarak analiz edilmektedir.

  Anketin amacı, staj sürecinin değerlendirilerek sonraki dönemlerde yapılacak iyileştirme çalışmalarına katkı sağlanmasıdır.

 • Dilek/Şikayet Kutusu

  İTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin ve çalışanlarının dilek ve şikayetlerini yazılı şekilde bildirebilecekleri Dilek/Şikayet Kutuları erişime en uygun yerlere asılmıştır. Öğrenci sosyal binası koridorlarında ve yemekhane içinde asılı bulunan dilek/şikayet kutuları periyodik olarak Kalite Koordinatörlüğü Ofisi tarafından açılarak değerlendirilmektedir.