• Tüm öğrencilerin mevcut olanaklardan en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak, 

  • Eğitimin sürekli iyileştirilmesini ve gelişimini sağlamak, 

  • Eğitim müfredatlarını STCW sözleşmesi, diğer ulusal ve uluslararası standartlar ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellemek, 

  • İdari birimlerin koordineli ve yüksek performans ile çalışmalarını sağlayacak yönetim ve organizasyon anlayışı oluşturmak, 

  • ARGE taleplerine yanıt verebilecek nitelikte proje birimleri oluşturmak, 

  • Denizcilik eğitiminde yürütülen tüm faaliyetlerde öncülük yapmak.