TARİHÇE
5 Aralık 1884 tarihi’nde Leyli Tüccar Kaptan Mektebi’nde Kitaplık
1909 Milli ve Hususi Ticaret-i Bahriye Kaptan ve Çarkçı Mektebi’nde Kitaplık
1927 yılında Âli Deniz Ticaret Mektebi’nde Kitaplık
1930 yılında Yüksek Deniz Ticaret Mektebi’nde Kitaplık
1945 yılında Yüksek Denizcilik Okulu’nda Kitaplık
1981 yılında Denizcilik Yüksek Okulu’nda kitaplık
3 Temmuz 1992 İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı Şube Kütüphanesi

TÜRKİYE’DE
Denizcilik sektörünün bilgi ve belge ihtiyacına,GAS’a (Gemi adamları sınavlarına) en kapsamlı destek veren,Gemi adamlarının bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılayan,Diğer Denizcilik Eğitim Kuruluşlarına (Dokuz Eylül, İstanbul Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Karamürsel DMYO, TÜDEV, EKOL, v.b.) destek veren Kütüphane İTÜ Denizcilik Fakültesi Kütüphanesidir.

FAKÜLTEDE
Fakülte Akademik ve idari personelinin,Lisans, Lisans üstü eğitimin,Fakülte öğrencilerinin bilgi ve belge ihtiyaçlarını,Fakülte mensuplarının talep ettikleri, kütüphanede bulunmasını istedikleri, görmek istedikleri yayınları arzu ettikleri anda ve ortamda sunmaktayız.

KÜTÜPHANE (FİZİKİ)
100 kişi oturma kapasitesi
1giriş, 1 alt kat ve 1 asma kat
1 dış depo
3 iç depo
1 tez odası

PERSONEL
1 Uzman Kütüphaneci Kütüphane Sorumlusu
1 Memur
1 Yardımcı Hizmetler

Öğrencilerine çağdaş bir eğitim kültürü gözeterek verdiği lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi ile uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip, Türkiye'nin önder yüksek öğretim kurumu olmak ve geliştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırmalar ile ulusal ve uluslararası düzeyde, geleceğin denizcilerinin şekillendirilmesinde temel oluşturacak bilgileri üreten bir bilim merkezi olmayı amaçlayan İTÜ Denizcilik Fakültesinin bu amacını yerine getirmesinde eğitim yardımcısı bir birim olarak ulusal ve evrensel boyutta azami katkı sağlamak.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Kütüphanesi kitaplıktan modern kütüphane görünümüne 1992 yılında kavuşmuştur. 1997 yılından bu yana da uzmanlığımız sorumluluğunda her geçen gün imkanlar dahilinde gelişerek hizmet vermeye devam etmiştir ve etmektedir.

Zaman içinde İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının da sağladığı imkanlarla daha çok basılı yazılı materyallerle, öncelikli denizcilik mesleğine ait bilgi ve belgeleri derleyerek ihtiyaç duyan herkese sunmak ilke edinilmiş, ve bu amaçla imkan dahilindeki her yol denenmiştir.

Beğeniler verilen hizmetleri yavaşlatmamış, mevcut mevcutlar dahilinde daha iyiyi yakalamak, daha iyi hizmet vermek için elden gelen tüm çabalar gösterilmiştir.

Kütüphane Sorumlusu
Uzman Hüsnü Mırık
mirik@itu.edu.tr