İTÜDF eğitim ve destek süreçleri; oluşturulan kalite sistemine göre periyodik olarak iç tetkik yapılarak değerlendirilmektedir. Tetkik planlarının hazırlanması, tetkikçilerin atanması, tetkik işlemleri ve tetkiklerin raporlanması ile ilgili faaliyetler İTÜ-DF Kalite El Kitabında yer alan DF.PR.10 İç Tetkik Prosedüründe tanımlandığı şekilde yapılmaktadır.

Yılda en az bir defa gerçekleştirilen bu faaliyet ile ilgili en önemli konular iç tetkiki yapan personelin bağımsızlığı (kişinin kendi birimini denetlememesi ) ve belirli periyotlarda bu denetimlerin yapılması ve raporlanmasıdır.

Organizasyonda yer alan bütün birimlerin ve faaliyetlerin hangi tetkikçi tarafından hangi tarihte tetkik edileceğini gösteren bir iç tetkik planı hazırlanmaktadır. Bu plana göre tetkikçi gereken hazırlıklarını yaparak o birimi denetlemekte, denetimde varsa bulunan uygunsuzlukları ilgili formlara (DÖF) kayıt etmekte ve düzeltme talep etmektedir. Denetimlerde, kalite koordinatörlüğü tarafından verilen bir soru listesi kullanılmakta ve sonrasında sonuçlar rapora dökülerek sunulmaktadır.

Kalite koordinatörlüğü, İç Tetkik Değerlendirme Raporunda kayıtlı düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanmasını takip etmekle sorumludur. Uygunsuzluğun giderilmesi için verilen sürenin sonunda denetçiler uygulanan düzeltici ve önleyici faaliyetin yeterliliğini, etkinliğini ve zamanında uygulanıp uygulanmadığını tekrar denetleyerek doğrulamaktadır.

Tüm tetkik sonuçları yönetimin gözden geçirmesi toplantısında görüşülmek üzere dosyalanarak, toplantı gündeminde yer almaktadır.

resim3