İTÜDF kapsamındaki süreçlerin uygulamasında ortaya çıkan uygunsuzlukların nedenlerini araştırarak tekrarlanmaması için gereken düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve etkinliğinin gözden geçirilmesi, DF.PR.11 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedüründe tanımlandığı şekilde sağlanmaktadır.

Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi; iç ve dış tetkikler, anketler, öneriler, iş sağlığı ve güvenliği toplantılarında görüşülen konuların değerlendirilmesi yolu ile gerçekleşmektedir.

Personelden gelen uygunsuzluk talebi olması durumunda, Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Talep Formu kalite koordinatörü, raporlayan personel ve uygunsuzluğun beyan edildiği birim sorumlusu tarafından değerlendirilmektedir.

İç tetkikler sonucunda tespit edilen uygunsuzluk durumu, DF.PR.10 İç Tetkik Prosedüründe tanımlandığı şekilde yerine getirilmektedir.

Dış tetkikler sonucunda tespit edilen uygunsuzluk durumlarında ise Uygunsuzluk Raporu, yönetimin gözden geçirme toplantısında ele alınır. İyileştirme için gerekli düzeltici faaliyetler tespit edilmekte ve bu faaliyetlerin yerine getirilmesinden sorumlu personel uygunsuzluğun giderilmesi için görevlendirilmektedir. Majör uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetlerden sonra izlenmekte ve performansları ölçülmektedir. Minör uygunsuzluklar ve/veya gözlemler ise düzeltici ve önleyici faaliyetlerden sonra kontrol edilerek kapatılmaktadır.

Uygunsuzluk giderildikten sonra etkilenen süreç ve faaliyetler ile ilgili KYS dokümanlarında revizyon yapılmakta ve değişlikler tüm personele e-posta ile bildirilmektedir.