Prof.Dr. Oğuz Salim SÖĞÜT                 /    Dekan

Prof.Dr. Metin ÇELİK                               /    Dekan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Elif BAL BEŞİKÇİ             /   DUİM Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Yalçın DURMUŞOĞLU  /  GMİM Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Pelin BOLAT                  /  Temel Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı

Araş.Gör. Gizem KAYIŞOĞLU            /  Araştırma Görevlisi Temsilcisi

Fak. Sekr. Hatice VATANSEVER        /  Fakülte Sekreteri