Prof.Dr. Özcan ARSLAN                         /    Dekan

Prof.Dr. Metin ÇELİK                              /   Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Elif BAL BEŞİKÇİ             /   DUİM Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Yalçın DURMUŞOĞLU   /  GMİM Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi Pelin BOLAT                   /  Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi

Araş.Gör. Gizem KAYIŞOĞLU            /  Araştırma Görevlisi Temsilcisi

Fak. Sekr. Hasan YILDIZ                    /  Fakülte Sekreteri