Özgörü

Küresel düzeyde kabul gören niteliklere sahip çağdaş mezunlar veren, denizcilik eğitimi ve araştırmaları alanında önder, sanayi ve akademi  işbirliğini  önemseyen güvenilir bir yüksek öğrenim kurumu ve bilim merkezi olmak.


Özgörev

  • Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yenilikçi, yaratıcı ve rasyonel çalışan bir yönetim anlayışı ile;

  • Verdikleri kararları bilimsel temeller üzerine oturtan, küresel düşünebilen, lider vasıflı çevreye duyarlı, yüksek etik değerleri olan sosyal ilişkileri güçlü bireyler yetiştirmek.

  • Fikirlerin açıkça ifade edilebildiği karşılıklı saygıya dayanan profesyonel ve kişisel ilerlemeyi destekleyen, takım çalışmasının ön plana çıktığı sürdürülebilir bir eğitim ve araştırma ortamı yaratmak.

  • Lisans ve lisansüstü seviyede, güncel teori ve uygulamayı birleştiren denizcilikle ilgili mühendislik ve Fen-Sosyal Bilimler eğitimi veren bir çerçeve dahilinde,

  • Dünya deniz ticaret filosunda çalışacak üst düzey gemiadamları ve denizcilik ile ilgili sektörde görev alacak kalifiye yöneticiler yetiştirmek.

  • Sektörün ve toplumun denizcilik alanındaki ihtiyaçlarını sürekli eğitimle karşılayan sanayi akademi işbirliğine önem veren  bir kurum olmak.

  • Uzman olduğu denizcilik alanında ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan bir araştırma ve geliştirme merkezi olmak.