Kalite Politikası

İTÜDF'nin kalite politikası; denizcilik eğitim ve öğretim süreçlerini ve bu süreçleri destekleyen faaliyetleri sistematik olarak iyileştirecek ve doğrulayacak çalışmaları sağlamaktır.


 Kalite Hedefleri

  • Tüm öğrencilerin mevcut olanaklardan en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak,

  • Eğitimin sürekli iyileştirilmesini ve gelişimini sağlamak,

  • Eğitim müfredatlarını STCW sözleşmesi, diğer ulusal ve uluslararası standartlar ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellemek,

  • İdari birimlerin koordineli ve yüksek performans ile çalışmalarını sağlayacak yönetim ve organizasyon anlayışı oluşturmak,

  • ARGE taleplerini yanıt verebilecek nitelikte proje birimleri oluşturmak,

  • Denizcilik eğitiminde yürütülen tüm faaliyetlerde öncülük yapmak.

         Prof. Dr. Özcan ARSLAN
         Dekan