İTÜ Staj Esaslarının 43. Maddesi gereği staj, özel koşullar dışında ( sağlık sorunları, kaza vb.) belirlenen tarihte başlamalı ve kesintisiz olarak bitirilmelidir. Başlamış stajın tarih değişikliği veya iptali için İTÜ mazeretlerin kabulü ve mazeret sınavların yapılışı esaslarında belirtilen şartların oluşması gereklidir. Dolayısıyla öğrencilerin haklı mazeretleri olmadıkça, başlayan stajları bırakmaları mümkün değildir. Söz konusu davranışın yaptırımı İTÜ staj esasları madde 42 de düzenlenmiştir. Hükme göre, başvurusu yapılmış veya başlamış stajın mazeret bildirmeden yapılmaması kesme, kesilmesi durumunda, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca, öğrenci hakkında fakültesi tarafından gerekli işlemler başlatılacaktır.

                Öğrenciler tarafından keyfi veya haklı mazeret ile stajın bırakılması halinde bu durumun derhal İTÜ  Merkezi Staj Ofisine bildirilmesi maddi kaybın önüne geçilmesi açısından son derece önemlidir.