Bursa Nilüfer Belediyesi, her yıl Türk Edebiyatı'nda önemli bir yere sahip ve farklı dallarda eserler üretmiş bir yazar üzerine yoğunlaşarak onun hayatını, edebiyata bakış açısını, dil tutumunu ve eserlerini derinlemesine incelemek üzere "Yılın Yazarı" projesini yürütmektedir. 2022 yılının yazarı Sait Faik olarak belirlenmiştir. Yıl boyunca birçok alanda gerçekleştirilen etkinliklerle kent halkının Sait Faik' i yakından tanıması, ondan ilhamla yeni eserler üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda düzenlediğimiz etkinliklerden biri de "2022 Yılın Yazarı: Sait Faik Öykü Ödülü"dür. Son başvuru tarihi 26 Ağustos 2022 olarak belirlenen ödüle başvurular, posta yoluyla ya da elden yapılabilecektir.
saitfaik