Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz DİRİK ile birlikte Öğr. Gör. Devrim ZERENKÖK ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnan ERYILMAZ tarafından yürütülmekte olan "Uluslararası ve Yerel Öğrencilerin Kariyer Hazır Oluşlarının İncelenmesine Yönelik Akıllı Kariyer Modeli Çerçevesinden Bir Araştırma" başlıklı bilimsel araştırma makalesi kapsamında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim görmekte olan tüm öğrencilere anket uygulanmaktadır. Söz konusu ankete ait link; http://u.mcbu.edu.tr/shd belirtildiği gibidir.