Aşağıda listelenen derslere kayıt yapamayan öğrencilerin ders seçimlerini ekle - sil (04.10.2021-08.10.2021) haftasında yapabileceklerdir.Ders kaydı sırasında sorun yaşayan öğrencilerimiz Dekanlık Öğrenci İşleri ile iletişime (yildizhasan@itu.edu.tr  yildizj@itu.edu.tr) geçebilirler. Kontenjan sıkıntısı yaşanmayacaktır.

 

11636 DUI 392E        Long Term SeaTraining

11638  DUI 492          Bitirme Çalışması

11640  DUI 492E        Graduation Project

            DAN 301         Girişimcilik ve Kariyer Danışmanlığı