Açık deniz eğitimi ile birlikte diğer dersler aynı dönemde alınamaz. Ders kaydı ve stajı, aynı dönem yapan öğrencilerimizin stajları, staj komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.

Ancak pandemi nedeniyle atölye stajı veya kara stajı ile birlikte yaz okulu dersi aşağıdaki koşullarla alınabilecektir.
1.     Ders ile staj(atölye veya kara) aynı gün olmayacak
2.     Staj, haftada en az iki gün olacak(pazar günleri ve diğer resmi tatiller hariç)

Yukarıdaki hususlara uymayan atölye veya kara stajları, staj komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.

Bilgilerinize sunulur.