DUI 392E – GMI 392E – Açik Deniz Eğitimi Dersi Alan Öğrencilerimize Duyurulur

Açık deniz eğitimi ile birlikte diğer dersler ayni dönemde alinamaz. Ders kaydı ve stajı ayni dönemde yapan öğrencilerimizin stajlari, staj komisyonu tarafından kabul edilmeyecektir.

Bilgilerinize sunulur.