deniz

Genel Bilgiler

İTÜDF, İTÜ’nün Fakülteleri arasında en gençlerinden olup 1992 yılında kurulmuştur. Denizcilik Fakültesi 1884 yılında kurulan Yüksek Denizcilik Okulu’nun (YDO) devamıdır. Tuzla’da Marmara Denizine 400 m kıyısı bulunan 70.000 m2 lik yerleşim alanı üzerinde, 52 bağımsız binada eğitimini lisans/yüksek lisans/doktora düzeylerinde sürdürmektedir.

Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Bölümü’nde 1 yıllık İngilizce Hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitimini takiben mezunlar İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Lisans Diplomasını alırlar. Gemiadamları Yönetmeliği’ne göre Gemiadamları Sınav Merkezi tarafından yapılan ehliyet sınavında başarılı olanlar Uzakyol Vardiya Mühendisliği ehliyetini alamaya hak kazanırlar. Türk bayraklı ve yabancı bayraklı gemilerde Uzakyol Vardiya Mühendisi (3. Mühendis) olarak çalışmaya başlarlar. İdare tarafından belirlenen hizmet süreleri bitiminde sınavla 2. Mühendis ve sonrasında da Başmühendis ehliyetine sahip olurlar.

Öğrenciler, uygulamalı eğitimlerini M/V SİSMİK-1 eğitim/laboratuvar gemisi, Makine Dairesi Simülatörü, Yangın Eğitim Merkezi, Eğitim Havuzu ve Laboratuvarlarda yaparlar.

İTÜ Denizcilik Fakültesi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü’ne her yıl 55 öğrenci alınmaktadır. Eğitim üniformalı olarak gerçekleştirilir.Vizyon - Misyon


VİZYON
Çevreye duyarlı, verim odaklı ve emniyetli çözümler üretebilen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, etik kurallara uyan ve denizcilik sektörünün değişik alanlarında görev alabilen uluslararası gemi makineleri işletme mühendisleri.


MİSYON
Araştırma odaklı öğretim elemanlarının görev aldığı, kalitesi sürekli artan sürdürülebilir bir lisans eğitimi ile denizcilik sektörünün ihtiyaçlarına cevap veren teorik ve pratik yeterliliğe sahip mühendisler yetiştirmek ve denizcilik sektörünün sorunlarına bir araştırma birimi olarak mühendislik çözümleri üretmek.

HEDEFLER
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünün hedefleri;

 1. Teorik ve pratik bilgisiyle efektif çözümler üretebilen,
 2. Liderlik ve etkin karar verme yetisine sahip,
 3. Çalıştığı ortama değer katan ve farklılığını hissettiren,
 4. Çeşitli ve alternatif kariyerlere hazır,
 5. Kendini sürekli geliştiren ve araştırma odaklı mühendisler yetiştirmek ve
 6. Bir Ar-Ge birimi olarak hizmet vermektir.

 

ÖĞRENCİ ÇIKTILARI

 1. Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
 2. Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi.
 3. Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi.
 4. Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi.
 5. Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi.
 6. Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi.
 7. Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi.
 8. Gemi makine ve sistemlerini verimli ve güvenli çalıştırma, bakımlarını gerçekleştirme ve arızalarını saptayıp giderme becerisi.


Verilen Dersler

2004 - 2005 / Güz Dönemi Öncesi
2004 - 2005 / Güz Dönemi ile 2009-2010 / Güz Dönemi Arası
2009 - 2010 / Güz Dönemi ile 2011-2012 Güz Dönemi Arası
2011 - 2012/ Güz Dönemi ile 2017-2018 / Güz Dönemi Arası
2017 - 2018 / Güz Dönemi Sonrası