22

Kalite Hedefleri

  • Tüm öğrencilerin mevcut olanaklardan en üst düzeyde faydalanmasını sağlamak,
  • Eğitimin sürekli iyileştirilmesini ve gelişimini sağlamak,
  • Eğitim müfredatlarını STCW sözleşmesi, diğer ulusal ve uluslararası standartlar ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellemek,
  • İdari birimlerin koordineli ve yüksek performans ile çalışmalarını sağlayacak yönetim ve organizasyon anlayışı oluşturmak,
  • ARGE taleplerine yanıt verebilecek nitelikte proje birimleri oluşturmak,
  • Denizcilik eğitiminde yürütülen tüm faaliyetlerde öncülük yapmak.