22
imkanlar
25
Haz 2020
ÖNEMLİ!!! DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE YAPILAN STAJ YERLERİ İLE İLGİLİ GÜNCELLEME

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 10.06.2020 tarihli ve 31802 sayılı yazısı ile 25.10.2020 tarihli 5032954-020-E.34721 sayılı Gemiadamları Deniz Eğitimleri konulu yazısına istinaden,
 YÖK ve MEB bağlısı eğitim kurumlarında sınırlı vardiya zabiti, vardiya zabiti veya uzakyol vardiya zabiti eğitimi gören öğrencilerin, 31 Aralık 2021 tarihine kadar  denizcilik işletmelerinde yaptıkları meslek eğitimleri ve üniversitelerin ilgili mevzuatlarına göre denizcilik işletmelerinde yaptıkları stajları ve kendi istekleri ile denizcilik işletmelerinde yapacakları stajların 2  (iki) aylık bölümünün deniz eğitiminden sayılması uygun görülmüş olup,
   "gemi işleten firmalara ek olarak Liman Başkanlıkları, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,liman seferi yapan yolcu gemisi ile feribot işletmeleri, klas kuruluşları, kılavuzluk ve römorkörcülük teşkilatları, araştırma gemileri, liman işletmeleri ve tersaneler de dahil olmak üzere denizcilik işletmelerinde"
yapılabilmesi uygun görülmüştür.

DEKANLIK