22
imkanlar
22
Nis 2020
Öğrencilerin Süreden Sayılmayan İzin Talepleri

Üniversite Yönetim Kurulunun 20.04.2020 tarihli, 1276 sayılı toplantısında; 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ile sınırlı olmak üzere uzaktan eğitim sürecinde mücbir sebeplere bağlı olarak süreden sayılmayan izin talebinde bulunmak isteyen öğrencilerin bu kapsamdaki talep dilekçelerini Fakültelere/Enstitülere/Konservatuara iletme sürelerinin 30.04.2020 tarihine kadar uzatılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.