22
imkanlar
07
Kas 2018
Denizcilik Eğitim Çalıştayı Yapıldı

Denizcilik Eğitimi Çalıştayı, 7 Kasım 2018 Çarşamba günü İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapıldı. Çalıştayda sektör temsilcileri, sektördeki bazı sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve denizcilik eğitimi veren fakültelerin dekanlarının ve temsilcilerinin katılımı ile gündeme taşındı.

Öğleden sonraki panel öncesinde DEÜDF öğretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Nas, denizcilik sektöründe çalışan gemi adamları ile ilgili yaptığı çalışmayı ve sonuçlarını paylaştı. Kısa, orta ve uzun vadede gerçekleşebilecek sorunlara dikkat çekti.

Oturum Başkanı Dr. Özkan Poyraz, mesleği tanıtma konusunda yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bora Kayacan (1988 YDO Mezunu)- Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi adına;

DEÜDF kuruluşu hakkında tarihçe özetledi.2009 yılında fakülteye dönüştürüldüklerini, toplam 2593 mezun verdiklerini ve günümüzdeki öğrencilerinin sayısının 1500’e yaklaşmakta olduğunu belirtti. “STCW standartlarında eğitim yapıyoruz. Denizcilik ve altyapı bakanlığımız da denetimler yapıyor” dedikten sonra “Bilgi, beceri ve tutum”un önemli olduğunu vurguladı. “Staj mesleğe adaptasyondur. Yoğun bilgi vermek gerekmez” dedi.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Salim Söğüt, İTÜDF’de STCW95’in ortaya çıktığı sırada ders vermeye başladığını, bu sırada STCW kurallarının adeta “kutsala yakın” kitap gibi görüldüğünü belirtti. Prof. Söğüt “Geleceğin Gemi Adamlarının Eğitim Gereksinimleri” başlıklı bir sunum yaptı.  Küresel gemi arzı ve talebi, 2018 küresel eğitim uygulamaları: Bir anket çalışması, gelecekteki gemi adamı insan faktörü yeterlilikleri ve küresel deniz profesyoneli yaklaşımı konularına değindi. Prof. Dr. O. Salim Söğüt, “yakın gelecekte dünyada zabit ihtiyacının artacağı tahmin ediliyor. Zabit ihtiyacı artıyor ama artma hızı azalıyor. Dünyadaki zabit açığını Çin, Filipinler, Endonezya, Rusya ve Ukrayna karşılıyor” dedi.  Türk gemi adamlarının yurt dışında istihdamı konusunda yaşanan sorunları “yabancı dil seviyesi/eksikliği, çok uluslu çalışma ortamlarına uyum sağlama güçlüğü, profesyonel çalışma ortamlarına uyum sağlama güçlüğü,  olarak tanımladı.” Konuşmasında şirketlerin eğitim konusuna önem vermelerinin gerekliliğine değinen Söğüt, “2017 yılında şirketler, gemi adamı başına 819 USD harcama yapmıştır. Eğitimler arasında emniyet konusu toplam harcamanın % 52’sini oluşturmuştur” dedi. Dekan Söğüt, “Teknoloji tabanlı eğitimler, güvenlik kültürü, çevre duyarlığı ve teknik yeterlilik eğitimleri” olduğunu ileri sürdü.
Toplantıda Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi adına Prof. Dr. Ahmet Taşdemir, YTÜ Denizcilik Fakültesi adına da dekanı söz aldı.

calistay1

calistay2