22
imkanlar
05
Kas 2018
Tasarım Projesi Duyurusu

"2018-2019 Eğitim-Öğretim Yarıyılında Gemi Makineleri İşletme Müh. Bölümünden Mezun olacak öğrencilerin Bahar Yarıyılı için Tasarım proje konularını ve birlikte yürütecekleri danışmanlarını belirlemeleri ve EK1(Bu doküman doldurularak üç (3) nüsha şeklinde son teslim tarihine kadar, 1 nüshası Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümüne bağlı Tasarım Projesi Koordinatörüne, 1 nüshası TP danışmanına, teslim edilerek 1 nüshası öğrencinin kendisinde kalmalıdır. Tasarım Projesi alımı ve teslimi ile ilgili diğer bilgilere ve önemli tarihlere fakülte internet sayfasından ulaşabilirsiniz: http://www.df.itu.edu.tr/ )formunu doldurarak en geç 14.11.2018 günü saat 17:30 mesai bitimini kadar Arş. Gör. Çağlar Karatuğ’a teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerin konuyla ilgili mağduriyetler yaşamaması için duyuruyu dikkate almaları önemle arz olunur."

 

Öğr.Gör. Taylan GÜLER

Öğr.Gör.Vural ATEŞ