22

Duyurular

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Duyurusu

Ara 25, 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 2. Maddesi gereğince stajyer öğrencilerde kanun kapsamına alındığından, İTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği tarafından düzenlenmiş eğitim formu ve sağlık raporu olmadan öğrencilerin staja gönderilmemesi gerekmektedir.Bu nedenle staja çıkacak fakültemiz Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği  Bölümü ve  Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği  Bölümü öğrencilerinin   28 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 10:30 da Dekanlık Konferans salonunda  yapılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine  katılmaları gerekmektedir.


Bilgilerinize sunulur.                                                                                        

                                                                                                              DEKANLIK